Regulamin i polityka prywatności
Sprzedawca jeszcze nie uzupełnil tej podstrony. Jeśli jesteś sprzedawcą zaloguj się i uzupełnij tą podstronę.


Poniżej jeżeli właściciel uzupełnił odpowiednie pola. Powinna znajdować się polityka prywatności, wzór odstąpienia od umowy, i regulamin niniejszego sklepu, jest to propozycją umowy kupna /sprzedaży skierowana do Ciebie jako konsumenta. Jeżeli chcesz zawrzeć indywidualna umowę kupna ze sprzedawcą lub chcesz poznać szczegóły realizowania zamówień, negocjować warunki umowy skontaktuj się z właścicielem sklepu.

Regulamin sklepu - sprzedaży

REGULAMIN.

§1. Informacje ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego  www.zieharo.agrabla.pl i www.ziemanex.pl jest firma:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe-Ziemanex

Piotra Wysockiego 5/46

84-300 Lębork

NIP 841-001-27-97

Tel: 506 429 479

e-mail:biuro@ziemanex.pl

2. Sklep umożliwia Kupującemu (pełnoletniej osobie fizycznej lub firmie) dokonywanie zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego.

§2. Oferta

1. Wszystkie towary znajdujące się na stronie: www.zieharo.agrabla.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Ceny nie zawierają kosztów transportu. Koszty transportu pokazane są w zakładce koszty dostawy lub koszt należy uzgodnić telefonicznie.

3. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe.

4. Meble dostarczane są w oryginalnych paczkach i wymagają samodzielnego montażu, chyba że ustali się inaczej.

5. Niektóre z oferowanych towarów mogą być czasowo niedostępne, o czym Kupujący będzie niezwłocznie poinformowany przez naszego pracownika.

6. Zdjęcie produktu lub jego opis techniczny zamieszczone na stronie internetowej mogą się nieznacznie różnić od stanu rzeczywistego. Fakt ten związany jest z indywidualnym, rustykalnym charakterem każdego produktu oraz rękodzielniczym procesem produkcji.

7. Sklep zastrzega sobie prawo:

§3. Zamówienia

1. Zamówienia są przyjmowane przez:

           w celu potwierdzenia zamówienia,

2. Każde zamówienie złożone w Sklepie Internetowym Zieharo musi zostać potwierdzone przez Kupującego.

3. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest przez pracownika Sklepu telefonicznie bądź poprzez pocztę elektroniczną.

4. Kupujący może dokonać zmian w złożonym zamówieniu w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

5. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 5 dni roboczych od ich otrzymania nie są realizowane, o czym Kupujący jest niezwłocznie informowany na podany adres e-mail, jeżeli jednak Kupujący potwierdzi zamówienie po 5 dniach, automatycznie czas jego realizacji wydłuza się , jest liczony od momentu złożenia potwierdzenia.

6. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Kupującym a sklepem internetowym Zieharo.

7. Kupujący NIE może anulować zamówienia po upływie 2 dni roboczych, które zostało już potwierdzone, jest w trakcie produkcji lub wysłane przez producenta.

8. W przypadku rezygnacji Kupującego z nabycia zamówionych i opłaconych mebli, sprzedawca może domagać się zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości zamówienia tytułem pokrycia kosztów poniesionych dla realizacji zamówienia). 

§4. Formy płatności

1. Kupujący składając zamówienie wybiera formę płatności:

§5. Dostawa i odbiór

1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym Zieharo są zazwyczaj dostarczane do klienta w ciągu 14 dni roboczych. Klient jest poinformowany przez pracownika firmy o planowanym dniu dostawy. W przypadku wyczerpania zapasów magazynowych okres oczekiwania na towar wydłuża się:

2. O przewidywanym czasie realizacji Kupujący jest indywidualnie powiadamiany telefonicznie lub przez e-mail w momencie potwierdzania przyjęcia zamówienia.

3. Kupujący zobowiązuje się przyjąć zamówiony produkt, chyba że produkt ten jest różny od zamawianego lub w stanie uszkodzonym – stan przesyłki należy dokładnie sprawdzić w momencie jej odbioru, należy również sprawdzić czy jest zawarta karta gwarancyjna, bez jej posiadania reklamacje nie będą honorowane.

§6. Reklamacje i zwroty

1. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas dostawy należy niezwłocznie zgłosić osobie dostarczającej przesyłkę oraz niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem sklepu Zieharo.

2. Gwarancją nie są objęte wady i usterki spowodowane niewłaściwym użytkowaniem i niewłaściwą pielęgnacją mebli (niezgodną z Instrukcją). Gwarancją nie są objęte również różnice w kolorze i strukturze tkanin, oraz drewna (nie wpływające na funkcjonalność towaru), wynikające z jego naturalnych właściwości, a także z działania czynników atmosferycznych.

3. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów, Kupujący może w formie pisemnej odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki (w stosunku do zamówień sprzed 25 grudnia 2014 obowiązuje 10 dni). Wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy Kupujący powinien odesłać towar w oryginalnym opakowaniu na swój koszt. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia bądź widocznych śladów użytkowania towaru Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wynikającej stąd szkody.

4. Gwarantujemy zwrot wartości produktu. Nie zwracamy natomiast kosztów dostawy i kosztów odesłania do nas towaru. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

§7. Poufność danych i polityka prywatności

1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez Zieharo(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.) oraz na wystawianie faktury bez podpisu Kupującego.

2. Dane osobowe Kupującego są chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych, nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom.

3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego Zieharo.

4. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres sklepu.

§8. Postanowienia końcowe

1. Składając zamówienie Kupujący akceptuje powyższy regulamin.

2. Zawartość Sklepu Internetowego Zieharo nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.

3. We wszystkich przypadkach nie wymienionych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu Zieharo.

 

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

Polityka prywatności sklepu

 Poufność danych i polityka prywatności

1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez sklep internetowy Zieharo(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.) oraz na wystawianie faktury bez podpisu Kupującego.

2. Dane osobowe Kupującego są chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych, nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom.

3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego Zieharo.

4. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres sklepu.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe- Ziemanex, ul. Piotra Wysockiego 5/46, 84-300 Lębork tel/fax.

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreslić

Właścicielem sklepu i administratorem danych osobowych zbieranych w sklepie jest:

Nazwa: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Ziemanex
Adres: Piotra Wysockiego 5/46 84-300 Lębork
Tel: 506 429 479
NIP: 841-001-27-97
email: biuro@ziemanex.pl


Naliczanie punktów lojalnościowych.
 1. Jeżeli jesteś uczestnikiem krajowego programu lojalnościowego Agrabla i chcesz otrzymać punkty lojalnościowe pamiętaj by upewnić się, że w trakcie składania zamówienia uzupełnione jest pole z ID partnera.
 2. Punkty naliczane są jako punkty oczekujące, właściciel sklepu jest zobowiązany w terminie do 14 dni od dostarczenia towaru/usługi (za która otrzymał zapłatę) potwierdzić lub anulować transakcje punktową.
Używanie Rabatów
 1. Warunkiem podstawowym otrzymania rabatów jest posiadanie punktów w programie Agrabla.
 2. Każda firma decyduje ile w danym momencie chce dać rabatu, ilość rabatu możliwa do zyskania widoczna jest przy składaniu zamówienia, dla osób zalogowanych do panelu partnera.
Ogólne warunki użytkowania sklepów w domenie zieharo.agrabla.pl

 1. Agrabla sp. z o. o. udostępniająca serwis internetowy nie jest sprzedawcą towarów/usług ani też pośrednikiem i nie bierze odpowiedzialności za transakcje.
 2. W trosce o dobro klienta firma informuje że z towarów sprzedawanych w sklepie należy korzystać zgodnie z ichniejszym zwyczajowym przeznaczeniem.
 3. Sprzedaż realizowana jest przez stronę internetową, adres email lub telefon formę sprzedaży ustala administrator sklepu.
 4. Sklepy utrzymywane są na serwerach firmy Agrabla. sp. z o.o.
 5. O wszelakich niedogodnościach chwilowych zmianach w funkcjonowaniu sklepu postaramy się o ile to możliwe informować, w razie problemów z funkcjonowaniem prosimy o kontakt.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w oprogramowaniu jak możliwość anulowania transakcji jeśli jakakolwiek procedura odbyła się niepoprawnie z powodu niecelowego błędu w skrypcie.
 7. Polityka prywatności danych osobowych ze sklepów agrabla zarządza właściciel danego sklepu, dodatkowo obowiązuję polityka prywatności serwisów firmy Agrabla, którą znajdziesz tutaj.
 8. Rejestracja w serwisie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych klienta przez właściciela serwisu oraz jeżeli zarejestrujesz się także w programie lojalnościowym przez firmę Agrabla.sp. z o.o. - szczegóły znajdziesz tutaj - klient ma prawo wglądu do zgromadzonych danych oraz ich poprawiania.
Urządzanie Twojego mieszkania naszymi meblami jest czystą przyjemnością.
Status Programu Lojalanościowego | Informacje o Cookies | Załóż swój sklep

Transferuj.pl